Aktuel

Igangværende eller kommende projekter

Aktuelle projekter i hallen i 2024

Vi arbejder videre med projektet “Alle har rat til at røre sig”, og håber på at kunne skaffe nogle penge til mere udstyr.

Noget af det vi arbejder på er:

Teq-Ball bane 
Bordtennis borde
Bue battle
Stick Catcher
Pickle ball – Lions Lemvig har den 15-05-24 bevilliget pengene til et spil.
Mange mange andre mindre og sjove lege og spil

Teqball
Bordtennis
Bue Battle
Teq Ball
Pickle ball
Stick Catcher