historie

Østhallens historie fra begyndelsen

Hallens historie kort fortalt.

1974 tages der initiativ til opførelse af en idrætshal i Nørre Nissum. Flere forslag gennemarbejdes.

1976 opføres hallen med 2 baner, 20×37 meter, 2 omklædningsrum, fyrrum og indgang. Meget af arbejdet foregik ved frivillig hjælp

1983 – 1985 opføres der et stadion anlæg hvor meget af arbejdet foregik ved frivillig hjælp.

1986 tilbygges der yderligere 3 omklædnings rum nord øst for hallen samt en lille kantine i stueetage i sydenden af hallen.

1986 laves der stor bane i hallen

1999 laves der depot ude til fodbold samt ekstra depot inde i hallen

2007 opstartes projekt med gymnastiksal til skolen, motionsklub, klublokaler og kantine. Meget af arbejdet foregik ved frivillig hjælp. Projektet stod færdig i 2010.

2017 Østhallen trænger til nytænkning. Der opstartes en udviklingsproces med nye formål samt nye mål for brugerne i Østhallen

2022 etableres der et udvendigt træningsareal mod syd vest i hjørnet mellem motionscenter og hallen

2022 etableres der en beach bane på fodboldbanen længst mod syd med mål til håndbold og net til beach volley. Igen med masser af hjælp fra de lokale.

Indsamling 2007

Lokalbefolkningen, foreninger og virksomheder bakkede flot op om projektet.

Dæk over den gamle café

Dækket med masser af jern kommer op over den gamle café, så der bliver plads til en 1. sal.

Gl. facade

Den gamle facade inden ombygningen i 2007

Gl. indgangsparti

Den gamle indgangsparti inden ombygning 2007