Aktiv MAndag

MOTION – SOCIAL HYGGE –  KAFFE – RUNDSTYKKE – SANG

En hyggelig mandag formiddag i hallen

Social samvær – hygge – kaffe og sang

ALLE HAR RET TIL AT RØRE SIG
Aktiv Mandag reklame 18 september 2023

Aktiv mandag er et tilbud til alle seniorer om at motionere mest muligt.

Hver mandag i vinterhalvåret mødes vi kl. 09.30 til motion, samvær, kaffe og sang.
Deltagerne betaler 25,- kr. pr. gang, og efter 1. betaling og indmeldelse, ved aflevering af indmeldelsesskema, er man medlem.

For dette får man
kaffe og 1 rundstykke med smør og marmelade, samt 1½ times motion.
Først er der 12-15 minutters fælles opvarmning, derefter valgfri træning i forskellige aktiviteter, f.eks. indendørs hockey, ringo, volley med stor bold, badminton, curling, gymnastik, stolemotion, motionscenter, endvidere bob, billard, bordtennis, samt bowls. Alle aktiviteter er styret af frivillige ulønnede hjælpeledere.
Til sæsonslut får vi smørrebrød, fælles underholdning m.m. Der er egenbetaling på brød.

Målet for Aktiv mandag er
 “At få deltagerne til at motionere mere, og det gælder både for “nye” motionister samt for de der motionerer i forvejen, eller for motionister der gennem en årrække har holdt pause fra deres idræt.”
Endvidere, at man oplever at det er sjovt at holde sig i form.
Sang, samvær, latter og glæde opstår gennem motion og nye netværk bliver skabt.

Styregruppen er overbevist om
– at det at være aktiv har en sundhedsmæssigt effekt.
– at det er positivt, når deltagerne hjælper hinanden med at møde op, og tager sig godt af nye deltagere.

Søren Dalgaard og Per Harslund

MEget andet

Vi snakket – griner – men er også seriøse